Werkloosheidswet

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 72a

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit SUWI
  Artikel: 5.17
 2. Werkloosheidswet
  Artikelen: 130, 130l, 130o
 3. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

 1. Werkloosheidswet
  Artikelen 19, 26
 2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 82a
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 100
 4. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen 5, 6
Terug naar begin van de pagina