Werkloosheidswet

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 24

Informatie geldend op 01-07-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
  Artikelen 3, 8
 2. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikelen 3, 8

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Ziektewet
  Artikel 29d
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 2
 3. Werkloosheidswet
  Artikelen 130, 130aa, 130dd, 130z, 72a, 76, 76a, 77a, 78c, 79
 4. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen 1, 3c
 5. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikel 2
 6. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel 45b
 7. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel 1
 8. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 30a
 9. Wet kinderopvang
  Artikel 6
 10. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 58
 11. Besluit registratie UWV 2009
  Artikel 1
 12. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen 5:1, 5:1a
 13. Regeling cofinanciering sectorplannen 2015
  Artikelen 1.1, 3.6
 14. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
  Artikelen 1, 2, 3
 15. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikel 1
 16. Regeling aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet
  Artikel 1
 17. Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel 1
 18. Besluit eindconversie WW
  Artikel 1
 19. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina