Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 59d

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004
    Artikel: 9a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

    Verwijzingen naar Paragraaf 3

    1. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
      Artikel 61
Terug naar begin van de pagina