Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Geldend van 01-01-2005 t/m 14-04-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 59d

Informatie geldend op 01-01-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004
    Artikelen: 8, 9a, 9a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

    Verwijzingen naar Paragraaf 3

    Terug naar begin van de pagina