Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Geldend van 01-01-2004 t/m 31-03-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 59b

Informatie geldend op 01-01-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

    Terug naar begin van de pagina