Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Geldend van 01-01-2004 t/m 31-03-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 34

Informatie geldend op 01-01-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit SUWI

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit SUWI
  Artikelen: 4.1, 5.9, 6.1
 2. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 6
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 4a, 18, 59e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen 18, 20
Terug naar begin van de pagina