Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-03-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
  2. Reclasseringsregeling 1995

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling C

  1. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
    Artikelen 42, 47
Terug naar begin van de pagina