Wet bodembescherming

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Infiltratiebesluit bodembescherming
 2. Invoeringsbesluit Waterwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel: 22
 2. Circulaire schadevergoedingen
  Bijlage: Werkingssfeer van de schadevergoedingsregelingen
 3. Waterwet
  Artikel: 6.26
 4. Wet bodembescherming
  Artikelen: 12b, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 92, 95, 97, 99

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet bodembescherming
  Artikelen 64, 90

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864 05-04-2023 Stb. 2023, 113
23-03-2012 Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
22-12-2009 Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 1
15-05-1994 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 10-05-1994 Stb. 1994, 333

Opmerkingen

 1. Artikel 2.17, eerste lid van Stb. 2009/489 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven