Wet bodembescherming

Geraadpleegd op 29-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 85

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2006 Vervallen 15-12-2005 Stb. 2005, 680 29462 15-12-2005 Stb. 2005, 681
15-04-1997 Wijziging 30-01-1997 Stb. 1997, 86 24234 08-04-1997 Stb. 1997, 156 Inwtr. 1
01-01-1995 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 19-12-1994 Stb. 1994, 908

Opmerkingen

  1. Artikelen 14 en 91, tweeede lid, werken terug tot en met 1 januari 1995.1)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven