Wet bodembescherming

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 48

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet bodembescherming
  Artikelen: 88, 99
 2. Wijzigingswet Wet bodembescherming
  Artikel: V
 3. Wijzigingswet Wet bodembescherming, enz. (beleid inzake bodemsaneringen)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wet bodembescherming
  Artikelen 55d, 63c, 95
 2. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
  Artikel 4
 3. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel 35
 4. Waterwet
  Artikelen 5.14c, 5.17

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet bodembescherming
  Artikel 90
 2. Saneringsregeling Wet bodembescherming; tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864
01-07-2012 Wijziging 26-04-2012 Stb. 2012, 222 32712 27-06-2012 Stb. 2012, 296
01-01-1995 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 19-12-1994 Stb. 1994, 908
Naar boven