Wet bodembescherming

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel: 22
 2. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.30
 3. Meststoffenwet
  Artikel: 1
 4. Wet bodembescherming
  Artikelen: 12b, 13, 15, 16, 17, 18, 27, 65, 66, 71, 92, 95, 97, 99
 5. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.21
 6. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet bodembescherming
  Artikelen 64, 90

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864
01-01-2008 Wijziging 15-03-2007 Stb. 2007, 152 30522 20-12-2007 Stb. 2007, 571
15-05-1994 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 10-05-1994 Stb. 1994, 333
Naar boven