Wet bodembescherming

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet bodembescherming
    Artikelen 64, 90

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864 Alg. 1
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 680 29462 15-12-2005 Stb. 2005, 681
15-05-1994 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 10-05-1994 Stb. 1994, 333

Opmerkingen

  1. Artikel 3.2a van Stb. 2020/87 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven