Uitvoering ex artikel 68 van de Pachtwet (voor Friesland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 25-06-1986.
Geldend van 25-06-1986 t/m 23-01-2004

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 25-06-1986

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Uitvoering ex artikel 68 van de Pachtwet (voor Friesland)
    Enig-artikel: enig-artikel

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 25-06-1986)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
25-06-1986 Nieuwe-regeling 02-06-1986 Stcrt. 1986, 105 J2714 02-06-1986 Stcrt. 1986, 105
Naar boven