Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel

Geraadpleegd op 02-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2020/5 is de citeertitel gewijzigd per 21 januari 2020.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
09-05-2012 Vervallen 17-04-2012 Stb. 2012, 193 17-04-2012 Stb. 2012, 193
01-11-1986 Nieuwe-regeling 29-01-1986 Stb. 1986, 86 12-08-1986 Stb. 1986, 455

Annuleren

Naar boven