Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen

Geraadpleegd op 24-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stcrt. 2012/4675 is de citeertitel gewijzigd per 1 april 2012 (Stb. 2012/109).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-07-1985 t/m 01-04-1985 Nieuwe-regeling 12-07-1985 Stcrt. 1985, 136 85/2305 12-07-1985 Stcrt. 1985, 136
Naar boven