Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen

Geraadpleegd op 27-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stcrt. 2012/4675 is de citeertitel gewijzigd per 1 april 2012 (Stb. 2012/109).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2012 Wijziging 02-03-2012 Stcrt. 2012, 4675 IVV/OOG/2012/3154 08-03-2012 Stb. 2012, 109 Inwtr. 1
30-06-1988 tot 01-04-1988 Nieuw 10-06-1988 Stcrt. 1988, 123 88/03259 10-06-1988 Stcrt. 1988, 123

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen in werking treedt.1)
Naar boven