Wet rampen en zware ongevallen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 22-12-2009 t/m 30-09-2010

Wetstechnische informatie voor Artikel 11b

Informatie geldend op 22-12-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit informatie inzake rampen en crises

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit informatie inzake rampen en crises
  Artikel: 6
 2. Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
  Artikel: VII
 3. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 4. Wet rampen en zware ongevallen
  Artikelen: 14, 26

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Kernenergiewet
  Artikel 45
Terug naar begin van de pagina