Wet rampen en zware ongevallen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 31-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-12-2005.
Geldend van 28-12-2005 t/m 29-03-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 28-12-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Kernenergiewet
    Artikelen 41, 45
  2. Wet rampen en zware ongevallen
    Artikel 20

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-12-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2010 Intrekking-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145 31117 24-06-2010 Stb. 2010, 252
30-03-2007 Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 500 30390 22-03-2007 Stb. 2007, 102
Nieuw 13-04-2004 Stb. 2004, 184 28644 22-03-2007 Stb. 2007, 102 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt volgens Staatsblad 2004/265 in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet milieubeheer (Registratiegegevens externe veiligheidinrichtingen, transportroutes en buisleidingen) (Stb. 2005/483) in werking treedt.1)
Naar boven