Rijkswet op het Nederlanderschap

Geraadpleegd op 05-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 2. Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)
  Artikel: 6a
 3. Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet)
  Artikel: 3
 4. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikelen: 61, 62, 70
 5. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: tekst, tekst
 6. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: 1.3.1, 15-1-a, 15-1-d, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 2, 3
 8. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: 15-1-a, 15-1-b, 15-1-c, 15-1-d, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 1, 2, 3
 9. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: 15-1-e, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 2
 10. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: 15-1-a, 15-1-b, 15-1-d, 15-2, 15-4, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 2, 3
 11. Rijkswet op het Nederlanderschap
  Artikelen: 15A, 6, 16, 22, 26
 12. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
  Artikelen: IV, V
 13. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 3.24aa
 14. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: 2.7.1, tekst, tekst, 2.3
 15. Vreemdelingencirculaire Nederlanderschap in relatie tot verblijfsrecht
  Tekst: tekst
 16. Wet betreffende de positie van Molukkers
  Artikel: 6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34632
01-03-2027 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 53 34358 17-02-2017
samen met
23-02-2022
Stb. 2017, 65
samen met
Stb. 2022, 85
Inwtr. 1
01-04-2022 Wijziging 17-11-2021 Stb. 2021, 572 35859 17-12-2021 Stb. 2021, 642
01-03-2017 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 52 34356 10-02-2017 Stb. 2017, 67
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 53 34358 17-02-2017 Stb. 2017, 65 Inwtr. 2
20-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 10 33440 09-01-2014 Stb. 2014, 11
10-10-2010 Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 339 32186 30-09-2010 Stb. 2010, 388 Inwtr. 3
01-10-2010 Wijziging 17-06-2010 Stb. 2010, 242 31813 14-07-2010 Stb. 2010, 292 Alg. 4
01-04-2003 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 618 25891 15-03-2003 Stb. 2003, 118
01-01-1986 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 660 19112 13-12-1985 Stb. 1985, 661
01-01-1985 Nieuwe-regeling 19-12-1984 Stb. 1984, 628 16947 20-12-1984 Stb. 1984, 655

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding op grond van artikel 13, tweede lid, van die wet vervalt.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/65 gesteld op 1 maart 2022.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 3 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in werking treedt.2)
 3. Treedt in werking om 00:00 uur in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.3)
 4. Artikel II, eerste lid, van Stb. 2010/242 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
Naar boven