Rijkswet op het Nederlanderschap

Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit DNA-onderzoek vaderschap
  2. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 481 33514 20-03-2014 Stb. 2014, 133
01-03-2009 Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 270 30584 18-12-2008 Stb. 2009, 1
01-04-2003 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 222 28039 15-03-2003 Stb. 2003, 118
Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 618 25891 15-03-2003 Stb. 2003, 118
01-01-1985 Nieuwe-regeling 19-12-1984 Stb. 1984, 628 16947 20-12-1984 Stb. 1984, 655
Naar boven