Rijkswet op het Nederlanderschap

Geraadpleegd op 22-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2020.
Geldend van 01-04-2020 t/m 27-02-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-04-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2010 Wijziging 17-06-2010 Stb. 2010, 242 31813 14-07-2010 Stb. 2010, 292
01-03-2009 Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 270 30584 18-12-2008 Stb. 2009, 1 Alg. 1
01-04-2003 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 222 28039 15-03-2003 Stb. 2003, 118
Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 618 25891 15-03-2003 Stb. 2003, 118
01-01-1985 Nieuwe-regeling 19-12-1984 Stb. 1984, 628 16947 20-12-1984 Stb. 1984, 655

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2008/270 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven