Rijkswet op het Nederlanderschap

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2020.
Geldend van 01-04-2020 t/m 27-02-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34632
01-04-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 481 33514 20-03-2014 Stb. 2014, 133
01-03-2009 Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 270 30584 18-12-2008 Stb. 2009, 1 Alg. 1
01-04-2003 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 222 28039 15-03-2003 Stb. 2003, 118
t/m 01-01-1985 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 618 25891 15-03-2003 Stb. 2003, 118
01-01-1985 Nieuwe-regeling 19-12-1984 Stb. 1984, 628 16947 20-12-1984 Stb. 1984, 655

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2008/270 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven