Rijkswet op het Nederlanderschap

Geraadpleegd op 22-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2020.
Geldend van 01-04-2020 t/m 27-02-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 15A

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34632
01-04-2003 Nieuw 21-12-2000 Stb. 2000, 618 25891 15-03-2003 Stb. 2003, 118
Naar boven