Rijkswet op het Nederlanderschap

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 2. Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)
  Artikel: 6a
 3. Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet)
  Artikel: 3
 4. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikelen: 61, 62, 70
 5. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: tekst, tekst
 6. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: 1.3.1, 15-1-e, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 3
 8. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: 15-1-a, 15-1-c, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 1, 2, 3
 9. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: 15-1-c, 15-1-e, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 10. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: 15-1-a, 15-1-b, 15-1-c, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 2, 3
 11. Rijkswet op het Nederlanderschap
  Artikelen: 15A, 6, 16, 22, 26
 12. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
  Artikelen: IV, V
 13. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 3.24aa
 14. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: 2.7.1, tekst, tekst, tekst, tekst, 2.3
 15. Vreemdelingencirculaire Nederlanderschap in relatie tot verblijfsrecht
  Tekst: tekst
 16. Wet betreffende de positie van Molukkers
  Artikel: 6
Terug naar begin van de pagina