Rijkswet op het Nederlanderschap

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-04-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit naturalisatietoets
  Artikelen: 2, 8
 2. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 3. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: 3.2.1, tekst, tekst, 2
 4. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 5. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: 8-1-b, 8-1-c, 8-1-d, 8-3, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 6. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: 8-1-d, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 7. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: 8-1-d, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 8. Rijkswet op het Nederlanderschap
  Artikelen: 9, 10, 11, 23
 9. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
  Artikelen: II, VII
 10. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 11. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 12. Vreemdelingencirculaire Nederlanderschap in relatie tot verblijfsrecht
  Tekst: tekst
 13. Wijzigingsbesluit Besluit naturalisatietoets, enz. (invoering Wet inburgering en de aanwijzing van het inburgeringsexamen als naturalisatietoets in Nederland)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikel 1
 2. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina