Rijkswet op het Nederlanderschap

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina