Vrijstellingsregeling datumaanduiding van enkele dieetwaren

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 20-08-1985 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling datumaanduiding van enkele dieetwaren

De staatssecretaris van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur, de staatssecretaris van Landbouw en Visserij en de staatssecretaris van Economische Zaken, P.-H. van Zeil,

Gelet op artikel 14, vierde lid, van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van de in artikel 5, onder f, van het Aanduidingenbesluit waren voor bijzondere voeding (Warenwet) (Stb. 1980, 658) voorgeschreven aanduiding betreffende de vermelding van de datum van minimale houdbaarheid ten aanzien van natriumarme kruidenmengsels, natriumarm aroma en van dieetzout, voor zover de datum van minimale houdbaarheid van deze waren ligt in een periode langer dan achttien maanden na de datum van verpakking.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Vrijstellingsregeling datumaanduiding van enkele dieetwaren'.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling wordt met de toelichting in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

P. H. van Zeil

Naar boven