Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 16-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1998.
Geldend van 01-01-1998 t/m 30-09-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-1998

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1998)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Vervallen 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-07-1984 Nieuwe-regeling 25-06-1984 Stb. 1984, 272 17969 25-06-1984 Stb. 1984, 274
Naar boven