Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 36a

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling uitvoering EU-verordeningen Wvvs

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling uitvoering EU-verordeningen Wvvs
    Artikel: 1
  2. Wet voorkoming verontreiniging door schepen
    Artikel: 37

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina