Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35a

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval
    Artikel: 1
  2. Regeling tarieven scheepvaart 2005
    Artikel: 2.22
  3. Wet voorkoming verontreiniging door schepen
    Artikelen: 37, 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina