Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit voorkoming verontreiniging door schepen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
    Artikel: 3
  2. Besluit voorkoming verontreiniging door schepen
    Artikelen: 23, 28

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina