Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  2. Regeling havenontvangstvoorzieningen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina