Binnenvaartpolitiereglement

Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.22

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Binnenvaartpolitiereglement
    Artikelen: 1.02, 3.01, 3.20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2011 Wijziging 20-09-2010 Stb. 2010, 748 03-05-2011 Stb. 2011, 241
01-10-1995 Wijziging 01-09-1995 Stb. 1995, 437 01-09-1995 Stb. 1995, 437

Annuleren

Naar boven