Binnenvaartpolitiereglement

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.14

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 395 14-12-2015 Stb. 2015, 524
26-09-2012 Wijziging 11-08-2012 Stb. 2012, 424 11-08-2012 Stb. 2012, 424
01-12-2004 Wijziging 17-11-2004 Stb. 2004, 603 17-11-2004 Stb. 2004, 603
29-03-1996 Wijziging 27-02-1996 Stb. 1996, 170 27-02-1996 Stb. 1996, 170
Naar boven