Binnenvaartpolitiereglement

Geraadpleegd op 02-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.20

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-2004 Wijziging 17-11-2004 Stb. 2004, 603 17-11-2004 Stb. 2004, 603
01-01-1998 Vervallen 17-12-1997 Stb. 1997, 726 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1
01-04-1984 Nieuwe-regeling 26-10-1983 Stb. 1983, 682 08-02-1984 Stb. 1984, 38

Opmerkingen

  1. Treedt in werking als de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.1)
Naar boven