Regeling premie-afdracht ziekenfondsverzekering vervroegd uitgetreden personen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-11-1989.
Geldend van 16-11-1989 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 16-11-1989

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-11-1989)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2006 Intrekking-regeling 06-10-2005 Stb. 2005, 525 09-12-2005 Stb. 2005, 649 Alg. 1
23-09-1983 tot 18-08-1983 Nieuwe-regeling 09-09-1983 Stcrt. 1983, 184 156688 09-09-1983 Stcrt. 1983, 184

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven