Regeling premie-afdracht ziekenfondsverzekering vervroegd uitgetreden personen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-11-1989.
Geldend van 16-11-1989 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 16-11-1989

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-11-1989)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2006 Intrekking-regeling 06-10-2005 Stb. 2005, 525 09-12-2005 Stb. 2005, 649 Alg. 1
16-11-1989 Wijziging 08-11-1989 Stcrt. 1989, 223 DGVGZ/VTA/VERZ/VV-410245 08-11-1989 Stcrt. 1989, 223 Twk. 2
12-11-1987 Wijziging 04-11-1987 Stcrt. 1987, 218 804411 04-11-1987 Stcrt. 1987, 218 Twk. 3
18-03-1987 t/m 01-01-1987 Wijziging 05-03-1987 Stcrt. 1987, 53 800443 05-03-1987 Stcrt. 1987, 53
04-12-1986 t/m 01-07-1986 Wijziging 19-11-1986 Stcrt. 1986, 234 35492 19-11-1986 Stcrt. 1986, 234
08-05-1985 Wijziging 24-04-1985 Stcrt. 1985, 87 321579 24-04-1985 Stcrt. 1985, 87
23-09-1983 tot 18-08-1983 Nieuwe-regeling 09-09-1983 Stcrt. 1983, 184 156688 09-09-1983 Stcrt. 1983, 184

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Werkt terug tot en met de data waarop de onderscheidenlijke, in artikel 1, achter de nummers 93 tot en met 109, van Regeling aanwijzing v.u.t.-regelingen Ziekenfondswet (Stcrt. 1986, 148) vermelde, uittredingsregelingen in werking zijn getreden.2)
  3. Werkt terug tot en met 1 januari 1987 voor wat betreft Art. I, onderdeel 1. Werkt terug tot en met 1 april 1986 voor wat betreft Art. I, onderdeel 2.3)
Naar boven