Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 14-05-2014.
Geldend van 14-05-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 14-05-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 2. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 1
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2011
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2010
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010
  Artikel: 1
 12. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 13. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 2
 14. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007
  Artikel: 1
 15. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2008
  Artikel: 1
 16. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2009
  Artikel: 1
 17. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2007
  Artikel: 1
 18. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2008
  Artikel: 1
 19. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009
  Artikel: 1
 20. Regeling declaratie AWBZ-zorg
  Tekst: tekst
 21. Regeling subsidies AWBZ
  Artikel: 1.1.1
 22. Regeling transparantie contracteerproces AWBZ
  Artikel: 1
 23. Regeling verslaglegging AWBZ
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 14-05-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 09-12-2014 Stb. 2014, 520 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-01-2013 Wijziging 13-12-2011 Stb. 2012, 4 11-12-2012 Stb. 2012, 646 Inwtr. 1
01-07-1991 Wijziging 14-06-1991 Stb. 1991, 326 14-06-1991 Stb. 1991, 326
09-06-1983 Nieuwe-regeling 29-03-1983 Stb. 1983, 253 29-03-1983 Stb. 1983, 253

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK) in werking treedt.1)
Naar boven