Wet op de expertisecentra

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 76b

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 1
 2. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 89

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op de expertisecentra
  Artikelen 171, 73
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage 2

Verwijzingen naar Titel IV

 1. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina