Wet op de expertisecentra

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 81

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 75, 78, 86

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op de expertisecentra
  Artikelen 171, 73
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage 2

Verwijzingen naar Titel IV

 1. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina