Wet op de expertisecentra

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-08-2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikelen: 4.2, 4.3
 2. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
  Artikelen: 5, 7
 3. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 4. Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs
  Artikel: 1
 5. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Bijlage: 7
 6. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 7. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 8. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 9. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 10. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 1
 11. Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
  Artikel: 1
 12. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 13. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 14. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 15. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 1
 16. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 17. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 18. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 1
 19. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 30
 20. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 30
 21. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 12
 22. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikel: 1
 23. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
  Artikel: 1
 24. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 25. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikel: 1
 26. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
  Artikel: 1
 27. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 32, 38b, 38h, 38r
 28. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 11a, 11b
 29. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)
  Artikel: LIII
 30. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding
  Artikelen: Vl, Vll
 31. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel: XV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina