Wet op de expertisecentra

Geldend van 15-03-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 71b

Informatie geldend op 15-03-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Voorlichting over leerlinggebonden financiering (lgf)
  Circulaired.divisie: Scholengemeenschap (artikel 71b WEC)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op de expertisecentra
  Artikel 171

Verwijzingen naar Titel IV

 1. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina