Wet op de expertisecentra

Geldend van 15-03-2019 t/m 31-07-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 15-03-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Onderwijskundig besluit WEC
  Artikel: 1
 2. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 3
 3. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 1, 28j, 81, 149

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
Terug naar begin van de pagina