Algemeen militair ambtenarenreglement

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m 30-06-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 54e

Informatie geldend op 13-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen 1, 39c, 3a
 2. Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)
  Artikel 2
 3. Inkomstenregeling militairen
  Artikel 32b
 4. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-03-2010 t/m 01-07-2009 Wijziging 08-02-2010 Stb. 2010, 75 08-02-2010 Stb. 2010, 75
01-01-2008 Wijziging 11-12-2007 Stb. 2007, 576 06-12-2007 Stb. 2007, 584 Inwtr. 1
23-06-2004 t/m 01-01-2004 Wijziging 01-06-2004 Stb. 2004, 268 01-06-2004 Stb. 2004, 268
07-11-2001 t/m 01-07-2001 Nieuw 22-10-2001 Stb. 2001, 511 22-10-2001 Stb. 2001, 511 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 8 november 2007 tot wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht in werking treedt. 1)
 2. Artikel 90 werkt terug tot en met 1 januari 1999. Artikel 90b werkt terug tot en met 1 januari 2001. Artikel 90a werkt terug tot en met 1 maart 2001. Artikelen 64, 67a, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 80a, 81, 87a en 88 werken terug tot en met 1 juni 2001. Artikelen 54d-54g, 55d, 55e, 55f, 71a en 80b werken terug tot en met 1 juli 2001.2)

Annuleren

Naar boven