Algemeen militair ambtenarenreglement

Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m 30-06-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 48

Informatie geldend op 13-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikelen 2, 3a
  2. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1990 Nieuw 28-08-1989 Stb. 1989, 386 28-12-1989 Stb. 1989, 593
01-01-1990 Vervallen 28-08-1989 Stb. 1989, 386 28-12-1989 Stb. 1989, 593
29-01-1989 Wijziging 08-11-1988 Stb. 1988, 526 08-11-1988 Stb. 1988, 526
01-01-1983 Nieuwe-regeling 25-02-1982 Stb. 1982, 279 13-12-1982 Stb. 1982, 691

Annuleren

Naar boven