Algemeen militair ambtenarenreglement

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m 30-06-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3

Informatie geldend op 13-07-2023

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikelen 130, 3a
  2. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 13-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2011 Nieuw 24-01-2011 Stb. 2011, 21 24-01-2011 Stb. 2011, 21

Annuleren

Naar boven