Algemeen militair ambtenarenreglement

Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m 30-06-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 16a

Informatie geldend op 13-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikelen: 16c, 16e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikelen 130, 3a
  2. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-11-2018 Wijziging 08-11-2018 Stb. 2018, 430 08-11-2018 Stb. 2018, 430
01-12-2012 t/m 01-01-2012 Wijziging 02-11-2012 Stb. 2012, 596 02-11-2012 Stb. 2012, 596
01-02-2011 Nieuw 24-01-2011 Stb. 2011, 21 24-01-2011 Stb. 2011, 21

Annuleren

Naar boven