Algemeen militair ambtenarenreglement

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m 30-06-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 13-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikelen 2, 3a
  2. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-03-2010 t/m 01-03-2009 Wijziging 08-02-2010 Stb. 2010, 75 08-02-2010 Stb. 2010, 75
01-01-2008 Wijziging 11-12-2007 Stb. 2007, 576 06-12-2007 Stb. 2007, 584 Inwtr. 1
18-02-2000 Vervallen 25-01-2000 Stb. 2000, 79 25-01-2000 Stb. 2000, 79 Inwtr. 2
09-06-1995 Wijziging 14-04-1995 Stb. 1995, 292 14-04-1995 Stb. 1995, 292
12-06-1991 Nieuw 24-04-1991 Stb. 1991, 278 24-04-1991 Stb. 1991, 278

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 8 november 2007 tot wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht in werking treedt. 1)
  2. De artikelen 58 en 143 werken terug tot en met 1 juni 1999. Artikel 55 werkt terug tot en met 1 januari 2000.2)

Annuleren

Naar boven