Consulair besluit

Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 14-09-2019.
Geldend van 14-09-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 14-09-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 14-09-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 22-11-2011 Stb. 2011, 660 22-11-2011 Stb. 2011, 660 Alg. 1
10-10-2010 Wijziging 20-08-2010
samen met
05-10-2010
Stb. 2010, 343
samen met
Stcrt. 2010, 15472
23-09-2010 Stb. 2010, 387 Inwtr. 2
01-04-2003 Wijziging 15-04-2002 Stb. 2002, 231 15-03-2003 Stb. 2003, 118 Inwtr. 3
01-07-1993 Wijziging 22-06-1993 Stb. 1993, 330 22-06-1993 Stb. 1993, 330
13-01-1982 Nieuwe-regeling 23-11-1981 Stb. 1981, 776 23-11-1981 Stb. 1981, 776

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2011/660 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, eerste lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.2)
  3. Bij Stb. 2002/231 is in artikel 73 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.3)
Naar boven