Wet op het primair onderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 64b

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
    Artikel: 2
  2. Wet medezeggenschap op scholen
    Artikel: 10
  3. Wet op het primair onderwijs
    Artikel: 64d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina